25 jan. 2011

Ring för Tidsbokning och frågor. 0766-399025


 Kanske jag kan hjälpa dig?

Niklas heter jag och har de senaste åren utvecklat mitt intresse för Healing, jag har alltid varit mån om  hur människor mår och att de ska må bra.  Jag har själv haft en del svåra perioder i mitt Liv och i en del av dem så har Healingen verkligen varit avgörande. Min erfarenhet av Healingen är den att när människor samverkar och har lika intentioner så sker det Mirakel.


 • Sananda Healing                       


  Healingen kan jag även göra på distans. En session är ca 60 min och en distans behandling ca 30 min.

  Jag har under mitt sökande prövat på en hel del former av alternativt och en form som jag varmt kan rekommendera är de sk Inre Resorna som bygger på Brandon Bays bok ”Resan.
  Jag är även en Resan Coach och gör sådana behandlingar och Resan är indelad i 2 st moment, en Emotionell Resa och en Fysisk. Tiden räknas till ca 4 timmar.

  Inre Resa                                      

  -----------------------------------------------------------------------------------

  Sananda Healing
  Kristushealingen är ett kraftfullt verktyg där jag kanaliserar det så kallade Kristusmedvetandet och riktar den på de område som du vill ha Hela samtidigt som jag balanserar dina Energicenter. Sanandahealingen kan användas för det mesta, så som stress, ångest och andra sjukdomstillstånd.  Inre Resa
  EN NYCKEL TILL 1000 DÖRRAR
  Resan är nu internationellt erkänd som en av de mest effektiva healingmetoder som finns. Den aktiverar den inre visdomen och livskraften på den djupaste nivån, "Källans" eller själens nivå. Genom Resan har helt vanliga människor, både barn och vuxna, fått extraordinära upplevelser som förändrat och läkt deras liv.


  LÄKNING PÅ CELLNIVÅ
  I våra celler lagras oförlösta känslor som cellminnen. Det kan vara ouppklarade relationer, undertryckt ilska, traumatiska upplevelser, sorg etc. Dessa cellminnnen gör att livsenergin i cellen försämras och kan skapa blockeringar och sjukdom, känslomässigt och fysiskt.

  I en Resa guidas du varsamt att blottlägga dessa egentliga orsaker till dina problem. Du välkomnar och upplever alla dessa känslor, lager för lager, tills du når in i ett tillstånd av Frihet, Kärlek, Gudomlighet,Gränslöshet, din egen Essens, den Kosmiska källan. Det är det naturliga som händer - känslorna stannar bara kvar tills vi upplevt dem.

  FÖRLÅTELSENS MIRAKEL
  I en helande och frigörande förlåtelseprocess släpper du sedan ut den gamla smärtan och helar de relationer som hållit dig kvar i det förflutna. Våra problem bottnar ofta i att vi inte laddat ur de gamla uppdämda känslorna eller förlåtit. När vi gör det befrias de blockerade cellerna från den gamla negativa programmeringen och kan börja reproduceras enligt en frisk kod. Då processen sker på en djup nivå är också en djup läkning möjlig.


  UPPLEVELSEN BEFRIAR
  Tyvärr har vi alla mer eller mindre vanan att fly från känslor som vi uppfattar som obehagliga. Vi tror att vi kan skadas av att känna dem. Vi är rädda för det okända. Vi vill inte höra den historia känslan vill berätta för oss, för den kanske utmanar den bild vi vill ha av oss själva. Resultatet blir istället en ständig flykt som är långt mer plågsam än att bara uppleva känslan fullt ut. I de gamla vediska lärorna finns uttrycket "Att hoppa in i tigerns gap". Det är precis vad Resan handlar om. Att sluta fly, vända sig om och se sin rädsla rakt i ögonen. När vi gör det så händer något oväntat...vi finner att därinne i känslans kärna finns en villkorslös kärlek att vila i.


  EN NY VERKLIGHET
  Det underbara med Resan är att den arbetar på medvetandenivån där du skapar din verklighet. När du rensat ut den gamla bråten så får ditt medvetande nya horisonter och du kommer att märka att uplevelsen av livet förändras. Att uppleva din gränslöshet i en Resa är något som för alltid förankrar ett djupare perspektiv inom dig.


  Många väljer att använda Resan som ett verktyg för att djupna i det tillståndet och erfar att den friden och lyckan som de nått under en reseprocess blir en alltmer permanent upplevelse. När gammal smärta och gamla illusioner ger vika för den oändliga potential du egentligen är finns äntligen utrymme för den obegränsade glädje som du alltid vetat funnits där men bara hittills kanske snuddat vid.


  Healingbehandlingar är ett komplement till traditionella behandlingsmetoder inte en ersättning.